ΓΤΤ


Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014

Προσωπικό από Εταιρία Ιατροφαρμακευτικών Ειδών στη ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας

Από εταιρεία Ιατροφαρμακευτικών Ειδών στη ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας, ζητούνται Χημικοί, Χημικοί Μηχανικοί, Φαρμακοποιοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί για την κάλυψη θέσεων εργασίας στα τμήματα Ποιοτικού Ελέγχου (Q.C.) και Διασφάλισης Ποιότητας (Q.A.).

Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο Α.Ε.Ι.,
Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ,
Εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις θα εκτιμηθεί.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: john.xourgias@rontis.com  ή στο fax 2410-541.490